O PROJEKCIE

Pojęcie „fake news” stało się bardzo powszechne w ciągu ostatnich kilku lat. Choć ta koncepcja ma wiele synonimów – wojna informacyjna, kampanie dezinformacyjne, cyberpropaganda, hakowanie poznawcze – to jest to tak naprawdę tylko jeden aspekt szerszego problemu: manipulowania opinią publiczną w celu wpłynięcia na rzeczywisty świat. Dzięki mediom społecznościowym, które umożliwiają rozpowszechnianie informacji, nie istnieją już tradycyjne wyzwania, takie jak granice państwowe oraz ograniczenia związane z czasem i odległością. Niestety, ułatwia to również manipulowanie postrzeganiem rzeczywistości i procesów myślowych, co prowadzi do rozprzestrzeniania się fałszywych wiadomości, które mają wpływ na nasze rzeczywiste, niecyfrowe środowisko.

Projekt obejmuje:

  1. Utworzenie zestawu zasad na temat wyszukiwania informacji w internecie.
  2. Utworzenie szkolnego portalu wiedzy, na którym zostaną umieszczone artykułu o fake newsach, bańkach informacyjnych i teoriach spiskowych. Materiały w postaci infografik i broszury informacyjnej.
  3. W ramach portalu – szkolne forum wymiany wiedzy-uczniowie będą mogli zadawać pytania na nurtujące kwestie wykraczające poza podstawę programową. Dyskutować na tematy związane z tematyką podprojektu.

Cele projektu:

  • przygotowanie do samodzielnego poszukiwania informacji,
  • doskonalenie umiejętności selekcji ważnych/prawdziwych informacji,
  • rozbudzanie postaw badawczych i innowacyjnych,
  • zdobywanie wiedzy dotyczącej przestrzegania praw i zasad bezpieczeństwa w sieci,
  • poszerzenie zainteresowań i wyobraźni twórczej ucznia,
  • rozwijanie kompetencji kluczowych – TIK,
  • kształcenie umiejętności precyzyjnego prezentowania myśli.