Trójkąt Fake News

Trójkąt spalania – warunek powstania pożaru. W jego skład wchodzą: utleniacz, ciepło i materiał palny. Podobnie, fake news wymaga trzech różnych elementów, aby odnieść sukces. Te elementy reprezentują Trójkąt Fake News: bez jednego z tych czynników, fałszywa informacja nie jest w stanie rozprzestrzeniać się i dotrzeć do grupy docelowej.

Rysunek 1. Trójkąt Fake News

Pierwszy wymóg: to narzędzia i usługi do manipulowania i rozpowszechniania wiadomości w odpowiednich sieciach społecznościowych. Dostępnych jest wiele narzędzi i usług; niektóre są stosunkowo proste (płatne polubienia itp.).

Oczywiście, aby narzędzia te były jakiekolwiek użyteczne, sieci społecznościowe muszą istnieć jako platformy do szerzenia fałszywych wiadomości. Ponieważ ludzie spędzają wiele czasu na tych stronach i jest to ich główne źródło pozyskiwania najnowszych informacji, ich znaczenie w rozpowszechnianiu fałszywych wiadomości nie może być niedoceniane.

Kampania dezinformacyjna zawsze nadchodzi z pytaniem: dlaczego? Dyskutujemy o motywacjach stojących za fałszywymi wiadomościami: czasami jest to po prostu chęć zysku poprzez reklamę. W innych przypadkach cele mogą się różnić od całkiem błahego do politycznego. Niezależnie od motywacji, sukces każdej kampanii dezinformacyjnej będzie ostatecznie oparty na tym, jak bardzo wpływa ona na rzeczywisty świat.

Netografia

https://www.trendmicro.com/vinfo/pl/security/news/cybercrime-and-digital-threats/fake-news-cyber-propaganda-the-abuse-of-social-media

Dodaj komentarz