Kampanie dezinformacyjne, cyberpropaganda, hacking poznawczy, wojna informacyjna

Hakowanie poznawcze to cyberatak, który ma na celu manipulowanie postrzeganiem ludzi poprzez wykorzystywanie ich psychologicznych słabości. Celem ataku są zmiany w zachowaniu, zwykle wynikające z narażenia na dezinformację. Hacking poznawczy jest formą inżynierii społecznej.

Może on być jawny lub ukryty, może przybierać różne formy i może być uruchamiane przez różne wektory ataku. Atak jest zazwyczaj oparty na informacjach. W większości przypadków hakowanie poznawcze nie wiąże się z uszkodzeniem sprzętu lub oprogramowania, a nawet nieautoryzowanym dostępem do systemów lub baz danych.

Na poziomie indywidualnym, najlepszym sposobem, aby oprzeć się wpływowi hackingu poznawczego jest utrzymanie sceptycznej postawy i kultywowanie krytycznego myślenia. Ludzie powinni być również odpowiedzialni za media społecznościowe. Przed reakcją lub udostępnieniem jakichkolwiek wątpliwych lub zaskakujących informacji, zawsze dobrze jest zweryfikować treść.

Kampanie dezinformacyjne/wojny informacyjne to mroczne mieszanki prawdy, kłamstwa i szczerych przekonań.

Plotki są i zawsze były powszechne podczas wydarzeń kryzysowych. Kryzysom towarzyszy niepewność i niepokój związany z ich skutkami. Ludzie naturalnie chcą rozwiązać tę niepewność i niepokój, a często próbują to zrobić poprzez zbiorowe odnajdywanie sensu. Jest to proces zebrania informacji i teoretyzowania o rozwijającym się wydarzeniu. Plotki są naturalnym produktem ubocznym.

Plotki niekoniecznie są złe. Ale te same warunki, które produkują plotki, również sprawiają, że ludzie są podatni na kampanie dezinformacyjne, które są bardziej podstępne. W przeciwieństwie do plotek są rozpowszechniane w określonym celu, często politycznym lub finansowym.

Kampania dezinformacyjna/wojna informacyjna ma swoje korzenie w praktyce wywiadowczej Związku Radzieckiego, aby spróbować zmienić sposób, w jaki ludzie rozumieli i interpretowali wydarzenia na świecie. Warto myśleć o kampanii dezinformacyjnej nie jako o jednej informacji, a nawet w jednej narracji, ale jako o kampanii, o zbiorze działań i narracji produkowanych i rozpowszechnianych w celu oszukania w celach politycznych.

Cyberpropaganda może być zdefiniowana jako wykorzystanie nowoczesnych środków elektronicznych do manipulowania wydarzeniami lub wpływania na postrzeganie przez społeczeństwo w określonym celu. Propagandyści stosują różne techniki, w tym kradzież prywatnych informacji i ujawnianie ich opinii publicznej, hakowanie komputerów, tworzenie i rozpowszechnianie fałszywych wiadomości itd. Podczas gdy cyberpropaganda jest skierowana głównie do polityków i osób mających wpływy, jest również wykorzystywana przez hacktywistów do wpływania na prywatne organizacje.

Taktyka cyber propagandy różni się w zależności od konkretnego celu końcowego, który może się wahać od dyskredytowania celu, zmiany wyniku głosowania, a nawet rozprzestrzeniania niepokojów społecznych.

Netografia

https://whatis.techtarget.com/definition/cognitive-hacking
https://www.trendmicro.com/vinfo/mx/security/news/cybercrime-and-digital-threats/cyber-propaganda-101

Dodaj komentarz